Týždeň vedy a techniky 2022

Pri príležitosti „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“ organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky 4 podujatia:

1. Online prednášku On the Example of Icelandic: Technologies supporting the learning of modern, endangered, and archaic languages

Mgr. Branislav Bédi, PhD. z Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies porozpráva o využití online nástrojov (predovšetkým platformy LARA) vo výučbe modernej islandčiny, islandského znakového jazyka a starej nórčiny. Viac sa môžete dočítať v abstrakte prednášky.

Kedy: 7.11.2022 o 15:00 – 16:30

Kde: na katedrovom youtube kanáli https://youtu.be/eHSz5NrfzD0

2. Workshop Londýn ako ho nepoznáte

Študenti katedry si pod vedením Mgr. Ivany Horváthovej, PhD., pripravili tvorivé a komunikatívne aktivity, prostredníctvom ktorých oboznámia žiakov základných škôl s významnými pamiatkami Londýna a zaujímavosťami zo života kráľovnej Alžbety II.

Kedy: 10.11.2022 o 9:00 – 10:30

Kde: v priestoroch KAA

3. Doktorandské kolokvium Mladá veda

Doktorandi katedry predstavia doterajšie výsledkami výskumnej práce, pričom môžu získať konštruktívnu spätnú väzbu a konzultovať problémy, s ktorými sa aktuálne pri svojom výskume stretávajú.

Kedy: 10.11.2022 o 13:00 – 15:00

Kde: vzasadacej miestnoti dekanátu FF UKF v Nitre a na https://meet.ukf.sk/kolokvium

4. Prednášku Úvod do NLP: Ako lepšie porozumieť sebe aj iným

Bc. Edita Bugata predstaví neurolingvistické programovanie ako psychológiu interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácie. Praktické cvičenia privedú účastníkov k lepšiemu uvedomeniu si ako pracuje ľudská myseľ, ako premýšľame a ako funguje motivácia.

Kedy: 10.11.2022 o 16:30 – 17:30

Kde: v miestnosti 128 na KAA

Všetkých študentov KAA pozývame sa daných prednášok zúčastniť.