Virtuálny deň otvorených dverí 2021

Katedra anglistiky a amerikanistiky srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Virtuálny DOD, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2021 o 15,00 hod.

Link: https://youtu.be/vz8vDUePmUc

Program:

15.00 Predstavenie katedry a života na nej (Prezentácia katedry formou komentovanej ppt)

15.30 – 16.00 Ako sa u nás študuje? Čo vás čaká počas štúdia? Kde sa po štúdiu môžete uplatniť? Rozhovor s úspešnými absolventkami KAA FF UKF

15.00-16.30 Živý chat: odpovede na otázky uchádzačov