ŠVOUČ

Katedrové kolo ŠVOUČ sa uskutoční 14. marca 2018. Študenti majú možnosť prezentovať výsledky svojho výskumu pred odbornou porotou a študentským publikom a získať tak podnetnú spätnú väzbu do ďalšej práce. Najúspešnejším študentom v súťaži budú vyplatené mimoriadne štipendiá za prvé, druhé a tretie miesto a ich práce budú nominované na prémiu Literárneho fondu.

Prosíme študentov, ktorí chcú na podujatí aktívne vystúpiť, o nahlásenie svojej práce Mgr. Silvii Hvozdíkovej, PhD. na email shvozdikova@ukf.sk do 27.2. 2018.

 

Informácie o priebehu katedrového kola ŠVOUČ:

Začiatok: 8:30
Miestnosť: 211, Katedra anglistiky a amerikanistiky

Priebeh stretnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie poradia účastníkov
3. Prezentovanie účastníkov (každá prezentácia cca 15 min.+ odpovede na zadané otázky + diskusia)
4. Neverejné zasadnutie komisie
5. Vyhlásenie výsledkov, záver

Komisia ŠVOUČ:
Predseda: doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.
Členovia: doc. Jana Waldnerová, PhD., doc. Elena Cipriánová, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, Mgr. Matúš Horváth.

 

Všeobecné pokyny k úprave práce ŠVOUČ