Reálie v reálnom živote

Dňa 5.11.2019 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila interaktívna prednáška o anglicky hovoriacich krajinách s názvom Reálie v reálnom živote. Žiaci vyšších ročníkov ZŠ J. V. Šimka Žitavany a piateho ročníka ZŠ Tribečská Topoľčany sa počas zaujímavého rozprávania študentiek prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia Lucie Bajákovej a Andrey Kóňovej oboznámili s autentickými osobitosťami vybraných krajín prostredníctvom netradičnej prezentácie v podobe pohyblivej online mapy. Počas prezentácie i po nej mali žiaci možnosť otestovať si svoje vedomosti z danej oblasti formou ústneho kvízu, aktívne sa zapájali a preukázali svoje bohaté vedomosti, podnietili zvedavosť i diskusiu. Veríme, že v budúcnosti budeme môcť naďalej spolupracovať so žiakmi základných škôl aj na iných podujatiach.