Literature and visual art

V dňoch 21-23. novembra sa na katedre anglistiky a amerikanistiky uskutočnil už 16. ročník tradičného literárneho kolokvia, tentoraz na tému Literature and Visual Art. Spoluorganizátormi podujatia boli partnerské inštitúcie z projektu KEGA009UKF-4/2022 Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication—katedry anglických štúdií z Annaba University v Alžírsku, University of Mosul v Iraku a Saurashtra University v Indii. Aj z toho dôvodu bolo podujatie realizované prevažne formou online prezentácií, čo umožnilo zapojenie hostí nielen zo Slovenska ale aj z celého sveta, od Indie, cez Irak, Irán, Alžírsko, Madagaskar, Poľsko, až po USA a Kanadu. Nahrávky z týchto prezentácií je možné si pozrieť na Youtube kanáli Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Okrem toto sa na pôde katedry uskutočnili aj dva prezenčné workshopy, beseda s výtvarníkom Martinom Luciakom a prednáška Dr. Dobroty Pucherovej na tému vývoja feminizmu v africkej literatúre. Prvý workshop bol realizovaný Mgr. Ivanou Horváthovou, PhD. na tému využitia obrázkových kníh vo vyučovaní. Druhý workshop bol realizovaný študentkou druhého ročníka, Ivanou Kasalovou, zameranom na predstavenie tvorby William Wordswortha o rok mladším spolužiakom. Na záver tohto workshopu dostali študenti za úlohu zilustrovať Worsdworthov sonnet pojednávajúci o konflikte industrializácie a lásky k prírode. Výsledky ich práce si môžete prezrieť tu.

Študenti, ktorí sa zúčastnili kolokvia ako diváci, sa podelili so svojimi dojmami.