Festival inšpirácie a tvorivosti 2021

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia a priaznivci Divadelného
festivalu,

keďže nám súčasná situácia ani tento rok nedovoľuje stretnúť sa v
priestoroch auly UKF a vychutnať si jedinečné divadelné predstavenia v
cudzích jazykoch, radi by sme vás pozvali na online podujatie s názvom

          FESTIVAL INŠPIRÁCIE A TVORIVOSTI 2021,

ktorého témou je „Krajina, ktorej jazyk sa učím“ alebo „Kultúra
krajiny, ktorej jazyk sa učím.“

Všetky potrebné informácie spolu s dôležitými termínmi si môžete
pozrieť prostredníctvom našej video pozvánky:

Tešíme sa na vaše tvorivé nápady a ďalšie otázky!

Srdečne,

tím Divadelného festivalu