Udalosti

4.-5. 12. 2018: Prednášky Dr. Iwony Zamkowskej

14. 11. 2018: Camilla Nelson: Úvod do konkrétnej poézie

12. 11. 2018: Rod Mengham: Krajina ako experimentálny slovník

12.-14. 11. 2018: What is happiness? Does literature have the answer?

8.-9. 11. 2018: Prednášky Dr. Ibrahima Gwandiho

19. 10. 2018: Prof. Jennifer Cole – The linguistic and social function of prosody

28. 9. 2018: Katedra anglistiky a amerikanistiky na Lingvafeste

10. 5. 2018: Dr. Rowan Middleton: Kathleen Raine – Poet on the Threshold

25.-27. 4. 2018: 19.  ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy

19.-20. 4. 2018: Erasmus lectures: Dr. Vladislav Smolka

19. 4. 2018: Beseda s Markom E. Pochom

10.-11. 4. 2018: Erasmus lectures: Dr. Éva Forintos

21. 3. 2018: Tolkien Reading Day

marec – máj 2018: Čítam, teda som

14. 3. 2018: Katedrové kolo ŠVOUČ

26. 2. 2018: Chlapec, ktorý sa chcel stať prezidentom

15. 2. 2018: Deň otvorených dverí

december 2017: Anglický deň s detskou literatúrou