prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.

Konzultačné hodiny: dohodou

E-mail: gmissikova@ukf.sk

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:

indisciplinarita modernej štylistiky, pragmatická štylistika, pragmatický model analýzy textu s dôrazom na štúdium presupozície a implikatúry v kultúrne a sociálne špecifickom prehovore, aplikácia pragmatického modelu na analýzu prekladu.

Pedagogická činnosť:
Úvod do štylistiky anglického jazyka
Synchrónne štúdium jazyka
Socio-pragmatické aspekty jazyka
Sémantické a pragmatické aspekty jazyka
Súčasný anglický jazyk
Lingvistické aspekty obchodnej komunikácie
Lingvistické školy
Analýza a interpretácia textu
Sociolingvistika

Akademický profil