Mgr. Martina Juričková, PhD.

Konzultačné hodiny: individuálne dohodou

E-mail: mjurickova@ukf.sk

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:
britská literatúra
fantasy literatúra

Pedagogická činnosť:
Analýza a interpretácia literárneho textu
Multikultúrne aspekty literatúry USA
Anglofónna literatúra
Prehľad britskej literatúry 1
Prehľad britskej literatúry 2
Postkoloniálna literatúra
Prehľad britskej literatúry

Zoznam publikačnej činnosti