Mgr. Martin Kažimír, PhD.

Konzultačné hodiny: dohodou

E-mail: mkazimir@ukf.sk

Oblasti vedecko-výskumného záujmu:
preklad špekulatívnej fikcie
interkultúrne pôsobenie popkultúrneho diskurzu
herný jazyk

Pedagogická činnosť:
Úvod do štúdia jazyka
Všeobecná lingvistika
Lexikológia anglického jazyka
Sémantické aspekty jazyka
Úvod do analýzy diskurzu
Kritická analýza diskurzu
Prekladový seminár
Výberový seminár z prekladu
Preklad a počítače