doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.

Konzultačné hodiny: individuálne dohodou

Email: mhrickova@ukf.sk

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:

– teória literatúry a kritická recepcia literárneho textu
– súčasná anglofónna literatúra
– svetová literatúra
– literatúra pre deti a mládež anglicky hovoriacich krajín
– interdisciplinárny výskum v humanitných vedách (história, literatúra, umenie, filozofia)

Pedagogická činnosť:
Úvod do štúdia literatúry
Základy interpersonálnej komunikácie
Kultúra interpersonálnej komunikácie
Obdobie romantizmu
Prehľad americkej literatúry 1 & 2
Anglofónna poviedková tvorba
Anglofónna poézia
Vybrané témy z literárnych a filmových naratívov