prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: pondelok 14.45 – 16.15 alebo dohodou
E-mail: sbenus@ukf.sk
Osobná stránka (s dostupnou publikačnou činnosťou)

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti
– vzťah medzi fonetikou a fonológiou so zameraním na artikulačné charakteristiky reči
– vzťah medzi prozódiou reči na jednej strane a pragmatickými a diskurznými aspektmi výpovede ako aj emotívnym stavom rečníka na strane druhej
– možnosti uplatnenia lepšieho poznania týchto vzťahov v rečových aplikáciách (syntéza, rozpoznávanie, dialógové systémy) a tiež pri osvojovaní si cudzieho jazyka

Pedagogická činnosť
Fonetika 1 & 2
Praktická rétorika
Úvod do štúdia jazyka
Analýza odborného textu a diskurzu

O význame fonetiky a fonológie v komunikácii – prof. Beňuš pre Slovenský rozhlas

Zdôveria sa ľudia viac robotom ako ľuďom? A ako veľmi by sa mal robot podobať človeku? – prof. Beňuš pre denník Pravda

Ako sa rozprávať s robotom? – prednáška profesora Beňuša pre Centrum vedecko-technických informácii SR

Aký hlas by mala mať umelá inteligencia, aby sme jej dôverovali? Rozhovor s Doc. Štefanom Beňušom, PhD. v magazíne Veda a technika.

Najnovšia knižná publikácia