Pedagógovia

Vedúci katedry:

prof. Štefan Beňuš, PhD.


Zástupkyňa vedúceho katedry:

doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.


Tajomníčka katedry:

Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD. (koordinátorka Erasmus)


Interní pracovníci

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.

doc. Elena Ciprianová, M.A., PhD.

doc. Simona Klimková, PhD. (MD)

doc. Silvia Hvozdíková, PhD.

Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (študijná poradkyňa)

Mgr. Martina Juričková, PhD.

Mgr. Martin Kažimír, PhD.


Lektori

Marcos Perez


Doktorandi

Mgr. Erik György

Mgr. Lucia Mareková

Mgr. Anna Shkotina