Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Milí študenti, katedrové kolo ŠVOUČ sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF uskutoční v stredu 25. marca 2020.

Záujemcovia o akékoľvek informácie k ŠVOUČ môžu kontaktovať Mgr. Hvozdíkovú, PhD. osobne, alebo cez email (shvozdikova@ukf.sk). Informácie môžete nájsť aj na fakultnej webstránke alebo ich získať aj od iného člena katedry.

Tešíme sa na vaše príspevky.