Smútočné oznámenie – doc. Olga Ruda, PhD.

Milá Olinka,
Tvoj úsmev, milota a múdrosť zostávajú navždy v našich srdciach.
Kolektív KAA