Odborné časopisy

Katedra anglistiky a amerikanistiky vydáva dva vedecké časopisy – Topics in Linguistics a literárno-kultúrne orientovaný časopis Ars Aeterna. Oba časopisy sú indexované v databáze SCOPUS.