Lingpril

AKO NA LINGVISTIKU?

Katedra anglistiky a amerikanistiky vás pozýva na prvý ročník aprílového lingvistického workshopu s názvom “Lingpril”. Cieľom Lingpril-u je voviesť študentov do aktuálnych lingvistických tém a zároveň ich inšpirovať k vlastnému bádaniu. Lingvistika sa pre niektorých javí ako uzatvorená, úplne prebádaná a nie veľmi zaujímavá disciplína. Po preniknutí do jej hĺbky však zisťujeme, že otvára nádherné okno do ľudskej mysle. Ústrednými otázkami workshopu sú: “Ako?” a “Prečo?”. Prečo je lingvistika zaujímavá a ako k nej experimentálne pristupovať? Ak ste si doteraz k lingvistike nenašli cestu, váhate, či sa jej venovať pri písaní vašich záverečných prác, alebo vás lingvistika zaujíma, no neviete ako na to, pripojte sa k nám už 21.-22.4. 2022.

Pre účasť na workshopoch s Elizabeth Peterson, Joannou Kruyt a Heini Kallio sa stačí zapísať do EDU kurzu: KAA/Lingpril, kde máte možnosť posielať svoje otázky. Ak sa chcete zúčastniť workshopu s Fransinou Stradling, okrem prihlásenia sa do EDU kurzu je potrebné vyplniť aj tento formulár (https://bit.ly/lingprilform), aby pre vás naša hostka mohla vytvoriť konto do online softvéru pre lingvistickú analýzu. Prihlasovanie sa na tento workshop je spustené iba do 25.3.2022. Na ostatné workshopy je prihlasovacie obdobie neobmedzené až do 21.4.2022.

Všetky vaše otázky adresujte na: lucia.marekova@ukf.sk.