Kontakt

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Štefánikova tr. 67

949 01 Nitra

Telefón: 037/640 84 55

Email: kangl@ukf.sk

Referentka: Mgr. Jana Balcová (jbalcova@ukf.sk)