Informácie o inštruktáži pre prvákov

Milí študenti prvého ročníka,

oznamujeme vám, že úvodná inštruktáž k štúdiu sa uskutoční v miestnosti P-6 na Triede Andreja Hlinku v pondelok 28.9. v čase od 11:00-12:30 – inštruktáž pre jednoodborových študentov a od 13:00-14:30 tiež v miestnosti P-6 na Triede Andreja Hlinku sa uskutoční inštruktáž pre dvojodborových študentov.

Obsahom inštruktáže bude stručné predstavenie Katedry anglistiky a amerikanistiky, organizácie akademického roka, kreditového systému štúdia a ochutnávka rôznych katedrových podujatí. Po úvodnej inštruktáži bude priestor na vaše otázky.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s ochorením COVID-19 vás prosíme, aby ste dodržiavali nasledujúce opatrenia:
– vstup je povolený len s rúškom, prípadne inou ochranou horných dýchacích ciest (šatka, šál),
– pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky,
– udržujte dvojmetrové odstupy,
– počas inštruktáže uprednostnite šachovnicové sedenie.

Tútorom pre študentov prvého ročníka je Dr. Ivana Horváthová
(ihorvathova@ukf.sk)

Tešíme sa na vašu účasť!