Humanistic Language Learning and Teaching 2019

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY, KATEDRA GERMANISTIKY, KATEDRA ROMANISTIKY

FF UKF NITRA A OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR ŠKOLSTVA

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

20. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy s témou

“ZÁZRAKY – MIRACLES – WUNDER – MARAVILLA – MIRACOLI – ЧУДЕСАMERVEILLES”

ktorý sa uskutoční v termíne
2. – 5. apríla 2019 (utorok – piatok) v priestoroch Auly UKF, Triedy Andreja Hlinku 1 v Nitre

„Musel by sa stať už len zázrak“, „Neviem si to vysvetliť, je to zázrak“, „Je to úžasný zázrak.“ Slovu „zázrak“ pripisujeme nadprirodzenú moc, ktorej, i keď to často nechceme pripustiť, máme aspoň z času na čas tendenciu veriť. Zázrak nám totiž dáva nádej v každodennom živote, povzbudzuje nás, motivuje, dodáva potrebnú silu, dokáže prekvapiť i spôsobiť radosť.

 

Počas uplynulých ročníkov festivalu zazneli predstavenia v anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom, talianskom či ruskom jazyku. Aj v nasledujúcom, už 20. ročníku festivalu, je naším cieľom pokračovať v tejto pútavej jazykovej mozaike.

Pri príprave predstavení sa môžete voľne inšpirovať nasledujúcimi návrhmi a myšlienkami: Zázraky života, Zázračno v rozprávkach, Zázraky sa dejú…, Alica v krajine zázrakov, Ako nám zázraky môžu zmeniť život?, Každý deň ako zázrak, Čo je to zázrak? Veríš na zázraky?

Želáme vám veľa tvorivých nápadov pri príprave vášho divadelného predstavenia a veríme, že v apríli budeme môcť byť svedkami výnimočných divadelných vystúpení.

 

Z príležitosti jubilejného 20. ročníka bude dňa 2. apríla súčasťou podujatia aj konferencia Humanistic Foreign Language Teaching and Language II., na ktorej sú vítaní všetci učitelia so záujmom o aktuálne trendy vo vyučovaní cudzích jazykov.

 

Organizačný tím festivalu (kolektív pedagógov a študentov FF UKF v Nitre)

Mgr. Marián Moravčík, vedúci oddelenia odborných a metodických činností, odbor školstva (OÚ Nitra)

 

Registrácia na konferenciu

DIVADELNÝ FESTIVAL_2019 Nitra_pozvanka

Program