Doktorandské štúdium

Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame, aby sa oboznámili s oblasťami výskumu školiteľov doktorandských prác na KAA, prípadne si dohodli konzultáciu k zamýšľanému výskumu. Aktuálne informácie o doktorandskom štúdiu a témy doktorandských prác sú zverejnené na stránke FF UKF v zložke Možnosti vysokoškolského štúdia.

Uchádzač musí mať ukončený druhý stupeň štúdia VŠ. Doktorandské štúdium sa vykonáva v internej a externej forme. Uchádzač si vyberie tému zo zverejnenej ponuky, naštuduje relevantné zdroje a samostatne pripraví projekt práce, ktorý predstaví na prijímacom pohovore.

Informácie k prijímacím skúškam na doktorandské štúdium v študijnom programe anglistika

Študijný plán PhD anglistika

Tézy anglistika PhD.