Mgr. Olha Bohuslavska

Konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail

E-mailolha.bohuslavska@ukf.sk

Téma dizertačnej práce: Anglicky jazyk v lingvistickej krajine slovenských mestských priestorov(English in the linguistic landscape of the Slovak public space)

Školiteľ: doc. Elena Ciprianová, PhD.

Pedagogická činnosť:

Poviedková tvorba anglofónnych krajín

Text a vizuálna kultúra

Anglický jazyk v masmédiách

Frazeológia a idiomatika