Mgr. Erik György

Konzultačné hodiny: dohodou
E-mail: erik.gyorgy@ukf.sk
Téma dizertačnej práce: Literárna kultúra v digitálnom veku – Literary
culture in the digital age
Školiteľ: doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.

Pedagogická činnosť:
Analýza a interpretácia textu
Kultúrna geografia amerického veľkomesta
Text a vizuálna kultúra
Literatúra a film
Kultúra interpersonálnej komunikácie
Prehľad americkej literatúry 2