Mgr. Anna Shkotina

Konzultačné hodiny: streda 9.00-13.00 alebo dohodou
E-mail: anna.shkotina@ukf.sk
Téma dizertačnej práce: Metafory zdravia a choroby v súčasnej angličtine
Školiteľ: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.

Pedagogická činnosť:
Obchodná angličtina
Vybrané témy z dejín a kultúry anglofónnych krajín

Publikačná činnosť:
SHKOTINA, Anna: Dystopian Characters in John Wyndham’s The Midwich Cuckoos [Master’s Thesis] University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Arts. Department of British and American studies. — Supervisor: Mgr. Matúš Horváth, PhD. — Degree of Professional Qualification: Master. — Trnava: FF UCM, 2022. Pages: 73 pp.