Divadelný festival 2021 – usmernenie

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia,
prvý mesiac školského roka 2020 / 2021 sme začali trochu netradične v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Súčasná situácia nám naznačuje, že „plánovanie“ je činnosť, ktorú by sme mali obmedziť na minimum, a tak to pravdepodobne bude i s Divadelným festivalom, na ktorý sa každoročne tešíme.


Napriek súčasným víziám by sme vás, milé pani učiteľky a milí páni učitelia, chceli povzbudiť, aby ste s vašimi žiakmi pripravovali a pracovali na divadelných predstaveniach s témou MY STORY. Termín festivalu je momentálne zložité, ba až nemožné s presnosťou určiť, a preto vás o ňom budeme informovať neskôr, a to na základe vývoja epidemiologickej
situácie na Slovensku. Navrhovaným termínom je zatiaľ koniec školského roka – koniec mája, začiatok júna (žiaci deviateho ročníka a maturanti by teda zvážili svoju aktívnu účasť v daných predstaveniach).


Veríme, že sa epidemiologická situácia na Slovensku zlepší, respektíve ustáli a budeme sa môcť stretnúť na našom obľúbenom Divadelnom festivale plní radosti a entuziazmu 🙂

Do najbližších dní vám prajeme veľa zdravia, síl a optimizmu!

Srdečne

organizátori Divadelného festivalu