Deň otvorených dverí 2018

Dňa 15. februára 2018 bude na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre prebiehať Deň otvorených dverí.

Všetci záujemcovia o štúdium sú srdečne vítaní.