Stretnutie s britským veľvyslancom

Na katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF sme 16.3.2023 privítali britského veľvyslanca pána Nigela Bakera, OBE, MVO. Pán veľvyslanec diskutoval najprv s pedagógmi katedry, pričom preberali hlavne možnosti mobilít pre študentov po nedávnom Brexite a prebrali možné grantové schémy, ktoré by umožnili početnejšie výmeny študentov a pedagoógov medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Venovali sa aj vývoju v oblasti výučby angličtiny na školách a úrovni súčasných študentov a záujemcov o štúdium na katedre. Počas následného stretnutia so študentami katedry pán veľvyslanec predstavil hlavné smery aktivít veľvyslanectva ako aj vlastnú diplomatickú kariéru a otvorene odpovedal na početné otázky študentov.

Anecdote for Fathers – poetický workshop

Na hodinách Obdobia Romantizmu zorganizovala Dr. Horváthová so svojimi študentami menší poetický workshop. Úlohou študentov bolo vytvoriť vlastnú báseň s použitím kľúčových slov z básne „Anecdote for Fathers“. Na katedrovom FB je do konca marca možné aj hlasovať za najlepšie básne, pričom víťazi získajú knižné odmeny.

Workshop je výstupom z projektu KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“

Tolkien Reading Day 2023

Pri príležitosti Tolkien Reading Day – dňa, kedy si Tolkienovi fanúšikovia po celom svete pripomínajú zničenie Veľprsteňa, pád Barad-dúru a oslobodenie národov Stredozeme spod hrozby Sauronovho zla čítaním z Tolkienových diel – ktorý sa tradične koná 25. marca, organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky dve podujatia.

Prvým je akademické kolokvium, ktoré sa uskutoční 23. marca medzi 13:00 a 16:15 online prostredníctvom platformy Google Meet ( https://meet.google.com/ozz-qetk-zfw). Témou kolokvia je „Values Tolkien Teaches / Hodnoty, ktorým nás Tolkien učí“ a okrem Dr. Juričkovej z Katedry anglistiky a amerikanistiky na ňom vystúpi 5 medzinárodných hostí: Craig Boyd zo Saint Luis University v Missouri, William Fliss z Marquette University vo Wisconsine, Lukasz Neubauer z Politechnika Koszalińska v Poľsku, a dvaja nezávislí výskumníci Constantin Pirozhkov a Giovanni Costabile, ktorí porozprávajú o rôznych môžnostiach prístupu k analýze hodnôt zobrazených v Tolkienových dielach. Názvy ich príspevkov si môžete prečítať na plagáte.
Link na FB udalosť

Druhým podujatím je tradičné čítanie z Tolkienových kníh, organizované v spolupráci s Martinusom v OC Promenáda, v ktorého priestoroch sa dňa 24. marca o 18:00 aj bude konať.
Témou dňa je Thorinov výrok: „Keby si viacerí z nás cenili jedlo, veselie a spev nad zlaté poklady, svet by bol šťastnejší.“ Zameriavať sa teda budeme na čítanie pasáží, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša chamtivosť – či už po pokladoch, moci, alebo magických šperkoch – ale taktiež pasáží, ktoré vyzdvihujú schopnosť užívať si život, vychutnávať si, čo prináša, a byť vďační za a tešiť sa z vecí, ktoré už máme, z každodenných maličkostí.
Link na FB udalosť

Obe podujatia sú organizované ako súčasť projektov KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“ a UGA „Zobrazenie cností a nerestí vo fantasy literatúre.“

V každom z nás je kúsok básnika

V rámci hodín Prehľadu britskej literatúry 1 mali študenti v uplynulom semestri možnosť zapojiť sa do priebežného kreatívneho workshopu, v ktorom mali za úlohu napísať vlastnú báseň alebo vymyslieť alternatívny koniec k Wordsworthovmu sonetu The world is too much with us. Tu je výsledok ich práce. Na našej Facebookovej stránke zároveň prebieha aj sútaž o najlepšie básne. Za svoju obľúbenú báseň, resp. autora môžete hlasovať až do 13.2.2023 tu

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kaaukf&set=a.656693609588462

Aktivita je výstupom projektu KEGA009UKF-4/2022 Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication.

The World Is Too Much With Us

The World Is Too Much With Us

Dňa 23. novembra v rámci literárneho kolokvia študentka 2. ročníka Ivana Kasalová predstavila svojim o rok mladším kolegom tvorbu britského romantického básnika Williama Wordswortha, konkrétne jeho sonet The World Is Too Much With Us. Keďže Wordsworth v tomto sonete poukazuje na negatívny dopad industrializácie na prírodu, po dôkladnej analýze sonetu nasledoval mini kreatívny workshop, v ktorom prváci dostali za úlohu zilustrovať túto báseň. A tu je výsledok ich umeleckej realizácie:

The world is too much with us; late and soon,

Getting and spending, we lay waste our powers;—

Little we see in Nature that is ours;

We have given our hearts away, a sordid boon!

This Sea that bares her bosom to the moon;

The winds that will be howling at all hours,

And are up-gathered now like sleeping flowers;

For this, for everything, we are out of tune;

It moves us not. Great God! I’d rather be

A Pagan suckled in a creed outworn;

So might I, standing on this pleasant lea,

Have glimpses that would make me less forlorn;

Have sight of Proteus rising from the sea;

Or hear old Triton blow his wreathèd horn.

Virtuálny deň otvorených dverí 2021

Tento rok sa i podujatie DOD musí prispôsobiť aktuálnym podmienkam, a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium anglistiky v termíne 10. 2. – 11. 2. 2021 na jeho online program.

Katedra anglistiky a amerikanistiky vás pozýva na nasledujúci program:

14.40 – 15.00 Predstavenie katedry a života na nej (Prezentácia katedry formou komentovanej ppt)

15.00 – 16.30 Vy sa pýtate, my odpovedáme (Ako sa u nás študuje? Čo vás čaká počas štúdia? Kde sa po štúdiu môžete uplatniť? Zistite, čo vás zaujíma.)
Rozhovor s úspešnými absolventkami a zároveň externými doktorandkami FF UKF
Chat: odpovede na otázky záujemcov

16.30 – 17.00 O tajomstvách anglickej literatúry a kultúry

Prezentáciu katedry, jej web stránku a link na live stream nájdete tu: https://www.dod.ff.ukf.sk/full.html#KAA