Kapacitné obmedzenia povinných predmetov pre 1. ročník

Vážení študenti,

kvôli kapacitným obmedzeniam seminárnych miestností a väčšiemu záujmu o štúdium na našej katedre sa viacerí z Vás nedokážu zapísať na rozvrhové akcie povinných predmetov. Tento problém sa bude riešiť podľa potrieb a možností jednotlivých predmetov, prosíme Vás preto, aby ste sa s týmto problémom obracali na konkrétnych vyučujúcich.

S. T. Coleridge – Dejection: An Ode

Počas seminára Obdobie romantizmu zhotovili študenti kresby na základe vybraných výrazov z každej strofy básne Dejection: An Ode, ktorej autorom je Samuel Taylor Coleridge. Výrazy boli vybrané študentmi.
Workshop je súčasťou projektu KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“

2nd Nitra Postgraduate Conference in English Studies

The Department of English and American Studies organizes the 2nd Nitra Postgraduate Conference in English Studies. Seven PhD candidates will present their research activities within the field of English literature, methodology and linguistics. This year’s plenary speakers are doc. Elena Kováčiková, PhD. and Mgr. Ema Jelínková, PhD. For more information on programme and talks, see the conference webpage.

Erasmus Plus 2023/2024

Využi možnosť a vycestuj do zahraničia s mobilitou Erasmus plus v akademickom roku 2023/2024! Katedrovou koordinátorkou programu je Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.
Viac informácii tu.

Lingpril 2023

Dňa 20.4.2023, katedra v online priestore privítala troch zahraničných hostí v rámci Aprílového lingvistického workshopu s názvom LINGPRIL. Profesor Billy Clark z britskej Northumbria University voviedol účastníkov do hĺbok pragmatiky. Študentov i ostatných účastníkov mimoriadne zaujal koncept „čítania myšlienok“ v pragmatickom zmysle slova. Profesor Clark ho predstavil na príklade vety „Neviem, ako zdieľať obrazovku.“ Hoci formálne odlišná, táto veta na strane komunikačného partnera vyvoláva rovnakú reakciu, ako veta „Prosím, ukáž mi, ako mám zdieľať obrazovku.“ Ak by ste sa o tomto koncepte a mnohom ďalšom chceli dozvedieť viac, pozrite si záznam z workshopu tu.

Gisela Sosa Lopez z University of Barcelona hovorila o úzkosti a jej vplyve na rečový prejav v cudzom jazyku. Ukázala, ako využíva moderné digitálne zariadenia (napr. smart hodinky) na meranie stresu pri nahrávaní študentov pri rozprávaní v angličtine.

Tretí workshop sa venoval analýze rytmu reči a jeho vplyvu na to, ako vnímame iných ľudí v oblasti dôveryhodnosti. Tento výskum bol súčasťou bakalárskej práce Michaely Rabanovej, ktorú vypracovala pod vedením Radeka Skarnitzla z Karlovej univerzity v Prahe. Záznam z ich workshopu nájdete tu.

Workshopov sa zúčastnilo približne 30-40 účastníkov. Viac o tomto workshope si môžete prečítať aj na oficiálnej webovej stránke: https://www.lingpril.kaa.ff.ukf.sk/

Stretnutie s britským veľvyslancom

Na katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF sme 16.3.2023 privítali britského veľvyslanca pána Nigela Bakera, OBE, MVO. Pán veľvyslanec diskutoval najprv s pedagógmi katedry, pričom preberali hlavne možnosti mobilít pre študentov po nedávnom Brexite a prebrali možné grantové schémy, ktoré by umožnili početnejšie výmeny študentov a pedagoógov medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Venovali sa aj vývoju v oblasti výučby angličtiny na školách a úrovni súčasných študentov a záujemcov o štúdium na katedre. Počas následného stretnutia so študentami katedry pán veľvyslanec predstavil hlavné smery aktivít veľvyslanectva ako aj vlastnú diplomatickú kariéru a otvorene odpovedal na početné otázky študentov.

Anecdote for Fathers – poetický workshop

Na hodinách Obdobia Romantizmu zorganizovala Dr. Horváthová so svojimi študentami menší poetický workshop. Úlohou študentov bolo vytvoriť vlastnú báseň s použitím kľúčových slov z básne „Anecdote for Fathers“. Na katedrovom FB je do konca marca možné aj hlasovať za najlepšie básne, pričom víťazi získajú knižné odmeny.

Workshop je výstupom z projektu KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“

Tolkien Reading Day 2023

Aktualizácia: správu z podujatia si môžete prečítať tu.

Pri príležitosti Tolkien Reading Day – dňa, kedy si Tolkienovi fanúšikovia po celom svete pripomínajú zničenie Veľprsteňa, pád Barad-dúru a oslobodenie národov Stredozeme spod hrozby Sauronovho zla čítaním z Tolkienových diel – ktorý sa tradične koná 25. marca, organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky dve podujatia.

Prvým je akademické kolokvium, ktoré sa uskutoční 23. marca medzi 13:00 a 16:15 online prostredníctvom platformy Google Meet ( https://meet.google.com/ozz-qetk-zfw). Témou kolokvia je „Values Tolkien Teaches / Hodnoty, ktorým nás Tolkien učí“ a okrem Dr. Juričkovej z Katedry anglistiky a amerikanistiky na ňom vystúpi 5 medzinárodných hostí: Craig Boyd zo Saint Luis University v Missouri, William Fliss z Marquette University vo Wisconsine, Lukasz Neubauer z Politechnika Koszalińska v Poľsku, a dvaja nezávislí výskumníci Constantin Pirozhkov a Giovanni Costabile, ktorí porozprávajú o rôznych môžnostiach prístupu k analýze hodnôt zobrazených v Tolkienových dielach. Názvy ich príspevkov si môžete prečítať na plagáte.
Link na FB udalosť

Druhým podujatím je tradičné čítanie z Tolkienových kníh, organizované v spolupráci s Martinusom v OC Promenáda, v ktorého priestoroch sa dňa 24. marca o 18:00 aj bude konať.
Témou dňa je Thorinov výrok: „Keby si viacerí z nás cenili jedlo, veselie a spev nad zlaté poklady, svet by bol šťastnejší.“ Zameriavať sa teda budeme na čítanie pasáží, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša chamtivosť – či už po pokladoch, moci, alebo magických šperkoch – ale taktiež pasáží, ktoré vyzdvihujú schopnosť užívať si život, vychutnávať si, čo prináša, a byť vďační za a tešiť sa z vecí, ktoré už máme, z každodenných maličkostí.
Link na FB udalosť

Obe podujatia sú organizované ako súčasť projektov KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“ a UGA „Zobrazenie cností a nerestí vo fantasy literatúre.“

V každom z nás je kúsok básnika

V rámci hodín Prehľadu britskej literatúry 1 mali študenti v uplynulom semestri možnosť zapojiť sa do priebežného kreatívneho workshopu, v ktorom mali za úlohu napísať vlastnú báseň alebo vymyslieť alternatívny koniec k Wordsworthovmu sonetu The world is too much with us. Tu je výsledok ich práce. Na našej Facebookovej stránke zároveň prebieha aj sútaž o najlepšie básne. Za svoju obľúbenú báseň, resp. autora môžete hlasovať až do 13.2.2023 tu

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kaaukf&set=a.656693609588462

Aktivita je výstupom projektu KEGA009UKF-4/2022 Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication.

The World Is Too Much With Us

The World Is Too Much With Us

Dňa 23. novembra v rámci literárneho kolokvia študentka 2. ročníka Ivana Kasalová predstavila svojim o rok mladším kolegom tvorbu britského romantického básnika Williama Wordswortha, konkrétne jeho sonet The World Is Too Much With Us. Keďže Wordsworth v tomto sonete poukazuje na negatívny dopad industrializácie na prírodu, po dôkladnej analýze sonetu nasledoval mini kreatívny workshop, v ktorom prváci dostali za úlohu zilustrovať túto báseň. A tu je výsledok ich umeleckej realizácie:

The world is too much with us; late and soon,

Getting and spending, we lay waste our powers;—

Little we see in Nature that is ours;

We have given our hearts away, a sordid boon!

This Sea that bares her bosom to the moon;

The winds that will be howling at all hours,

And are up-gathered now like sleeping flowers;

For this, for everything, we are out of tune;

It moves us not. Great God! I’d rather be

A Pagan suckled in a creed outworn;

So might I, standing on this pleasant lea,

Have glimpses that would make me less forlorn;

Have sight of Proteus rising from the sea;

Or hear old Triton blow his wreathèd horn.