Ars Aeterna

Časopis Ars Aeterna vydáva Katedra anglistiky a amerikanistiky od roku 2009. Ide o medzinárodný, recenzovaný vedecký časopis, ktorý sa vydáva dvakrát ročne. Časopis sa zameriava prevažne na:

 • literatúru a literárnu vedu

Časopis vychádza v elektronickej podobe a je dostupný na stránke Sciendo.

Pokyny pre prispievateľov:

Formátovanie príspevkov – Prosíme autorov článkov, aby dodržiavali stanovený formát.

Články zasielajte na email arsaeternajournal@gmail.com.

Všetky príspevky prechádzajú recenzným konaním.

Časopis Ars Aeterna je indexovaný v nasledujúcich databázach:

 • Baidu Scholar
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC – cnpLINKer
 • Dimensions
 • EBSCO
 • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • ExLibris
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Publons
 • QOAM (Quality Open Access Market)
 • ReadCube
 • SCImago (SJR)
 • SCOPUS
 • Semantic Scholar
 • TDNet
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • X-MOL