Alternatívna prax 2020

Vec: alternatívne absolvovanie pedagogickej praxe študentov 1. ročníka magisterského štúdia KAaA FF UKF v Nitre
Dátum: 7.4.2020

Milí študenti,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v štáte a v snahe umožniť Vám absolvovanie tých predmetov, ktoré ste si na LS 2019/2020 zapísali, sme Vám pripravili alternatívnu možnosť absolvovania pedagogickej praxe.

Predmet bude realizovaný týmto postupom:

 1. V prílohe 1 nájdete naskenovaný Module 5 z učebnice YOUNG STARS 5 (10 strán označených ako YS5_1-10) a v prílohe 2 je naskenovaný Module 7 z učebnice YOUNG STARS 6 (10 strán označených ako YS6_1-10). Toto bude Vaša učebnica, ktorú použijete pri písaní príprav na hodiny alternatívnej pedagogickej praxe.
 2. Vytvoríte si skupiny po 4 (v krajnom prípade po 3) študentoch a takto budete spoločne kooperovať.
 3. Každý modul učebnice obsahuje 10 strán. Keďže budete po 4 v skupine, rozdelíte si týchto 10 strán tak, aby každý z Vás mal cca 2 iné, po sebe idúce strany z každého dielu učebnice na prípravu jednej prípravy na hodinu (Lesson Plan).
  Ako si to rozdelíte, bude na Vás. Ak niekto bude mať pocit, že potrebuje 3 strany, je možné to tak urobiť po dohode v skupine. Ak budete mať pocit, že niektorú stranu by ste chceli vynechať, aj to je možné, ale v zásade každý si musí zvoliť spravidla 2 po sebe idúce strany na spracovanie. Vo štvorici teda spracujete min. 8 z ponúknutých 10 strán. Samozrejme, Vaše modifikácie materiálu , vlastné doplňujúce aktivity a kreatívny prístup k písaniu prípravy budú vysoko hodnotené. Napíšete teda každý DVE PRÍPRAVY – Lesson Plan 1 (YS5) and Lesson Plan 2 (YS6) v rozsahu cca 2 strany A4 každá príprava.
 4. Každý zo štvorice následne pošle svoje 2 prípravy svojim trom kolegom zo skupiny na okomentovanie . Komentár/pripomienky píšte stručne, podľa možnosti v zarážkach:
  – pozitíva/klady prípravy (strengths)
  – negatíva/zápory prípravy (weaknesses)
  – návrhy na zlepšenie prípravy (suggestions for possible improvement)
  Rozsah komentára – max. 1 strana A4. V hlavičke komentára nezabudnite identifikovať, koho prípravu ste komentovali (napr. LP 1, Eva Nová a meno hodnotiteľa a dátum zhotovenia komentára). Následne pošlite svoj komentár príslušnému študentovi (kolegovi), ktorý Vám prípravy poslal.
 5. Ku každej svojej príprave tak každý študent získa 3 komentáre a súčasne aj napíše 3 komentáre k LP 1 a 3 komentáre k LP 2 pre svojich kolegov zo skupiny.
 6. Keď dostanete komentáre od svojich kolegov, priraďte si ich k príslušnej príprave (buď LP1 alebo LP 2), prečítajte si ich a napíšte cca na 0,5-1 stranu svoj komentár/zhrnutie, či kolegovia všetko pochopili tak, ako ste to mysleli, ak nie, čo asi bola príčina nepochopenia (možno ani žiaci by Vás nepochopili, a to by bolo ešte horšie, preto je dôležité sa nad týmto aspektom zamyslieť). Zvážte aj kritické pripomienky a dobre mienené rady a vyjadrite sa, čo z toho by ste boli ochotní akceptovať, a čo nie, a prečo.
 7. Súbor, ktorý nám pošlete, bude teda obsahovať:
 • 2 prípravy,
 • ku každej príprave 3 komentáre od kolegov (s uvedením mena „komentátora“),
 • ku každej príprave s tromi komentármi ešte aj Váš záverečný súhrn.

V optimálnom prípade to teda bude 2 x (2 + 3 + 1) strany, t.j. spolu LP1 a LP2 s prílohami 12 strán.

Termín dodania: do 10. mája 2020

Adresát zaslania materiálov : doc. Jana Harťanská (jhartanska@ukf.sk), alebo prof. Zdenka Gadušová (zgadusova@ukf.sk)

Poznámka: Po vytvorení a zaslaní zoznamu mien vytvorených štvorčlenných skupín študentov (resp. trojice) p. doc. J. Harťanskej, Vám oznámime, ktorej z nás budú jednotliví členovia skupín materiály zasielať na naše emailové adresy. Po ich vyhodnotení Vám udelíme kredity za absolvovanie tejto formy praxe. Zapíšeme ich do AIS v požadovanom termíne.

Príloha 1

Príloha 2