Aktuálny oznam k mobilitám Erasmus +


Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2021/2022. Na Erasmus+ mobilitu sa študenti a zamestnanci môžu prihlásiť do 11. júna 2021. Možný termín nástupu na mobilitu je od 1. septembra 2021

Typy mobilít:

Študenti:

  • Štúdium na zahraničnej VŠ (minimálne trvanie 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia)
  • Stáž v zahraničí (minimálne trvanie 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia)

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a s ňou súvisiace aktuálne opatrenia na zahraničných univerzitách odporúčame študentom, aby sa prednostne hlásili na štúdium v letnom semestri AR 2021/2022.

Mobility je možné zrealizovať s návratom najneskôr do 30. septembra 2022 (pričom termín vyplýva zo zmluvy projektu Erasmus+).

Prihlasovanie je realizované prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné:

  • založiť si prihlášku
  • nahrať životopis
  • nahrať motivačný list v anglickom jazyku
  • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF na stáž
  • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov

Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné  ich zaslať mailom aj katedrovému Erasmus koordinátorovi Mgr. Zuzane Kozáčikovej, PhD. (zkozacikova@ukf.sk) do 11.6.2021.

Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori Mgr. Pavol Vakoš a Ing. Katarína Butorová, PhD.