Študijné programy

Katedra anglistiky a amerikanistky ponúka komplexné spektrum študijných programov. Na bakalárskom a magisterskom stupni otvára odakreditované programy učiteľského aj neučiteľského zamerania. Záujemcovia o tretí stupeň vysokoškolského štúdia sa môžu prihlásiť na doktorandské štúdium v študijnom programe anglistika. KAA realizuje aj rigorózne a rozširujúce štúdium. Bližšie informácie nájdete v menu naľavo.