Lingpril 2023

Dňa 20.4.2023, katedra v online priestore privítala troch zahraničných hostí v rámci Aprílového lingvistického workshopu s názvom LINGPRIL. Profesor Billy Clark z britskej Northumbria University voviedol účastníkov do hĺbok pragmatiky. Študentov i ostatných účastníkov mimoriadne zaujal koncept „čítania myšlienok“ v pragmatickom zmysle slova. Profesor Clark ho predstavil na príklade vety „Neviem, ako zdieľať obrazovku.“ Hoci formálne odlišná, táto veta na strane komunikačného partnera vyvoláva rovnakú reakciu, ako veta „Prosím, ukáž mi, ako mám zdieľať obrazovku.“ Ak by ste sa o tomto koncepte a mnohom ďalšom chceli dozvedieť viac, pozrite si záznam z workshopu tu.

Gisela Sosa Lopez z University of Barcelona hovorila o úzkosti a jej vplyve na rečový prejav v cudzom jazyku. Ukázala, ako využíva moderné digitálne zariadenia (napr. smart hodinky) na meranie stresu pri nahrávaní študentov pri rozprávaní v angličtine.

Tretí workshop sa venoval analýze rytmu reči a jeho vplyvu na to, ako vnímame iných ľudí v oblasti dôveryhodnosti. Tento výskum bol súčasťou bakalárskej práce Michaely Rabanovej, ktorú vypracovala pod vedením Radeka Skarnitzla z Karlovej univerzity v Prahe. Záznam z ich workshopu nájdete tu.

Workshopov sa zúčastnilo približne 30-40 účastníkov. Viac o tomto workshope si môžete prečítať aj na oficiálnej webovej stránke: https://www.lingpril.kaa.ff.ukf.sk/