Stretnutie s britským veľvyslancom

Na katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF sme 16.3.2023 privítali britského veľvyslanca pána Nigela Bakera, OBE, MVO. Pán veľvyslanec diskutoval najprv s pedagógmi katedry, pričom preberali hlavne možnosti mobilít pre študentov po nedávnom Brexite a prebrali možné grantové schémy, ktoré by umožnili početnejšie výmeny študentov a pedagoógov medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Venovali sa aj vývoju v oblasti výučby angličtiny na školách a úrovni súčasných študentov a záujemcov o štúdium na katedre. Počas následného stretnutia so študentami katedry pán veľvyslanec predstavil hlavné smery aktivít veľvyslanectva ako aj vlastnú diplomatickú kariéru a otvorene odpovedal na početné otázky študentov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *