V každom z nás je kúsok básnika

V rámci hodín Prehľadu britskej literatúry 1 mali študenti v uplynulom semestri možnosť zapojiť sa do priebežného kreatívneho workshopu, v ktorom mali za úlohu napísať vlastnú báseň alebo vymyslieť alternatívny koniec k Wordsworthovmu sonetu The world is too much with us. Tu je výsledok ich práce. Na našej Facebookovej stránke zároveň prebieha aj sútaž o najlepšie básne. Za svoju obľúbenú báseň, resp. autora môžete hlasovať až do 13.2.2023 tu

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kaaukf&set=a.656693609588462

Aktivita je výstupom projektu KEGA009UKF-4/2022 Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication.